Begravning av barn

I en förälders försörjningsskyldighet ligger ett ansvar att efter förmåga stå för kostnaderna för ett barns begravning.
Det innebär att om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna så avgör föräldrarnas ekonomi om bistånd kan utgå. Det vill säga att föräldrarna får söka ekonomiskt bistånd.
BArn

 

Relaterade taggar