Dödsboets ansvar

Kostnader som dödsboet eller den avlidne själv svarar för är t.ex., kista, svepning, urna, vissa transporter, sång och musik, blommor och utsmyckningar, program och tackkort, dödsannonser och minnesstunden samt begravningsbyråns arbete.

Relaterade taggar