Begravningsavgift och kyrkoavgift

Skattev
Alla som är folkbokförda betalar begravningsavgift via skattsedeln. Det här får begravningsavgiften användas till:

Lokal för förvaring och visning av den avlidne
Kremering
Transport till gravsättning (det gäller transporter från det att huvudmannen tagit över ansvaret för stoftet och till dess att gravsättning har skett)
Gravsättning
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.
 

SVkyrka
Den som är medlem i Svenska kyrkan får genom sin kyrkoavgift tillgång till kyrkolokal med präst och organist. Motsvarande gäller vanligen också medlemmar i andra trossamfund.

 

Relaterade taggar