Vem betalar begravningen?

Vembetalar
Många kostnader som uppstår i samband med någons död betalas via skatter.
Kostnader för omhändertagandet av den avlidne, transport till bårhus och förvaring fram till hämtning i kista är kostnader som ibland sjukvården d.v.s kommun, landsting eller privat sjukvårdshuvudman, svarar för. Om dödsfallet blir föremål för en polisutredning svarar polismyndigheten för kostnaderna. 
Om den avlidne blivit remitterad till vård utanför det egna landstinget svarar landstinget för hemtransport efter dödsfallet.

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom  begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln.

 

Relaterade taggar