Kan våra föräldrar testamentera

Fråga:
Vi är två syskon vars båda föräldrar är i livet.
Min fråga är:
Kan våra föräldrar testamentera en större del av sin kvarlåtenskap till min bror än till mig.

Svar:
När det gäller bröstarvingar som Ni båda är så finns det en begräsning i ärvdabalken som säger att bröstarvingar (barn till den avlidna) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det som en avliden förälder efterlämnar vid sin död, den garanteras man alltid som barn. Det skall dock i sammanhanget uppmärksammas om, att när den dagen kommer och man som arvinge blir delgiven testamentet där den avlidna inte tagit hänsyn till laglotten, själv är skyldig att göra ett så kallat laglottsanspråk. Den som är det minsta tveksam bör kontakta en jurist för råd.

FAQ Type: 
Juridik