Informations skyldig mot halvsyskon?

Fråga:
Är jag skyldig att informera mina halvsyskon, som inte hört av sig på 10 år när vår gemensamma mamma
är död?
Kan jag, (min pappa är död,) beställa en begravning utan dom?

Svar:
Enligt bestämmelserna i ärvdabalken skall dödsbodelägarna gemensamt förvalta dödsboet om inte annat har överenskommits. Eftersom Dina halvsyskon är dödsbodelägare och det är Du som idag företräder dödsboet,har Du också skyldighet att informera Dina halvsyskon om dödsfallet. Det skall ju senare kallas till en bouppteckning. När det gäller frågan om Du kan beställa en begravning utan att fråga dem så handlar det ju om en i högsta grad moralisk skyldighet. Att hålla någon utanför leder i allmänhet bara till konflikter framöver och
även om det inte får några juridiska konsekvenser att hålla halvsyskonen utanför så har man en i högsta grad moralisk skyldighet att informera dem. Det kan ju i sammanhanget uppstå tvist om den avlidna skall kremeras eller jordbegravas, gravsättas i minneslund eller vanlig grav, här skall samtliga barn i det här fallet få uttrycka sitt önskemål. Går det inte komma överens i den delen kan ärendet bli föremål för medling. Mitt råd är: Informera alla berörda parter i samband med ett dödsfall.

FAQ Type: 
Juridik