Släkt och vänner vid dödsfall

Att mista en omtyckt släkting eller en nära vän är en traumatisk upplevelse – det är en händelse som ofta skapar osäkerhet och förvirring. Hur ska man agera? Vad gör man med sin egen sorg? Ska man kontakta de närmast anhöriga? Förväntas man komma på begravningen?

Det uppstår ofta många frågor och det finns sällan entydiga svar på hur man ska agera. På följande sidor får du några goda råd. Och kom ihåg; det finns inga rätt eller fel när det gäller hur man reagerar på en närståendes död.