Hur lång tid får gå?

finns det någon lag om hur lång tid det får gå mellan dödsfall och begravning?

Ja, det finns det. Från och med den 1 maj 2012 ska kremation eller gravsättning äga rum inom en månad från dödsfallet. Det kan jämföras med Danmark som har åtta dagar mellan dödsfall och kremation
eller gravsättning och norge som har tio dagar. Det innebär att själva begravningsceremonin skall hållas så att tid finns för kremation som oftast äger rum någon dag efter ceremonin. Vid jordbegravning äger
begravningsceremoni och gravsättningen i regel rum samma dag.

FAQ Type: 
Normal