Hur dela efter fadern?

Din fars änka har rätt att behålla sitt giftorättsgods enligt äktenskapsbalken 12 kap 2 §. Där finns en regel som säger att vid bodelning med anledning av makes död har efterlevande make rätt att begära att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel i boet. Den avlidnes arvingar får då dela på den avlidnes
andel i boet. Den avlidnes arvingar kan inte göra motsvarande anspråk.

FAQ Type: 
Juridik
;