Placering i ceremonilokalen

Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, oftast den högra och övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan givetvis förekomma både traditionsbundna samt praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser för olika personer i ceremonilokalen.