Försäkringsinventering

Den här broschyren beskriver tjänsten Försäkringsinventering, där begravningsbyrån hjälper till att inventera försäkringsinnehavet för den avlidne. Tjänsten kan också utföras i livstid.

Du kan hämta broschyren "Försäkringsinventering" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

;