Corona aktuellt

Här sammanställer vi dag för dag viktiga händelser som berör begravningsverksamheten i samband med Corona-utbrottet:

29  juni
I region Stockholm genomför begravningsbyråerna inte påklädning när den avlidna ligger i Bodybag. Den avlidna måste i så fall vara påklädd av vårdpersonal eller av de anhöriga själva innan begravningsbyrån kommer för att hämta.
 
12 maj
Idag den 11 maj är det exakt två månader sedan den första i Sverige avled med Covid-19
och under dessa två månader har det fram till idag avlidit 3 259 personer med Covid-19, varav 50% av dessa är avlidna i Stockholms län.
 
20 april
Noteras kan att det tar betydligt längre tid för anhöriga att ta den första kontakten med en begravningsbyrå. Skälen är många, själva misstänkt smittade, sitter i karantän och osäkerhet.  
 
17 april
Fr.o.m idag gäller att Droppsmittsymbolen endast ska fästas på de kistor där den avlidne har misstänkt eller konstaterad Covid-19 och ligger i bodybag. Symbolen markerar att kistan inte ska öppnas efter kistläggningen. 
 
17 april
Viktigt angående visningar av avlidna:
Begravningsbyråerna i Stockholm måste fr.o.m. nu vara mycket restriktiva gällande visningar när vi som begravningsbyrå har fått uppdraget, det måste iså fall ske via sjukvårdshuvudmannen innan kistläggningen.
Detta gäller tyvärr samtliga dödsfall inte bara med Covid-19. Detta är främst nu pga brist med lokaler att visa i samt att hålla nere smittspridningen bland levande.
Vid visningar generellt beröring av den avlidne undvikas då vi inte kan veta om smitta föreligger. 
 
16 april
Bårhus och kylrum i Stockholm har nått en kritisk gräns. Tyvärr väntar anhöriga för länge med att kontakta begravningsbyrån vilket leder till att Region Stockholm har svårt att bereda plats för avlidna. Vi uppmanar nu alla anhöriga till avlidna i framförallt Stockholms-regionen att snarast senast inom tre dygn kontakta en begravningsbyrå för att få igång processen med begravningen. På så sätt hjälps vi åt att bereda nödvändig plats i bårhus och kylrum. 
 
15 april
T.o.m. igår är det 1 033 avlidna med Covid-19. Det som ökar snabbt är antalet avlidna på våra äldreboenden. Vi kan dock ännu inte se om det är fler dödsfall totalt i landet jämfört mot föregående år. 
 
14 april
Viktigt om redan kistlagda i Stockholm:
P.g.a. rådande situation i Region Stockholm har man varit tvungen att ta till extraordinära åtgärder, vilket betyder att under onsdag 8 och torsdag 9/4 samt under påskhelgen har ett stort antal avlidna flyttats och kistlagts vid Karolinska och körts ut till andra bårhus. 
Begravningsbyrån får via Regionen information om var den avlidne finns och om den är kistlagd. Kistan är betald av Region Stockholm och kan användas vidare om anhöriga så önskar.
 
11 april
Idag Påskafton kan vi konstatera att 870 st avlidit med Covid-19. I Stockholm är det i påskhelgen stort Beredskapsläge. Över 250 stycken måste flyttas från bårhuset på Karolinska till andra kylutrymmen, många av dom blir kistlagda på en gång. Visningar sker på provisoriska Fältsjukhuset vid Älvsjömässan.
 Många av våra kollegor i Stockholm idag och hela påskhelgen gör en jätteinsats!
 
10 april
Antalet livestreamingar av begravningsceremonier inom SBF börjar närma sig ett 50-tal och 140 personer från våra begravningsbyråerna har snabbutbildat sig i tekniken. 
9 april
Auktoriserade begravningsbyråer hämtar från och med nu alla avlidna personer som om de vore misstänkta eller konstaterat smittade. Exempel som bårhus, äldreboenden, sjukhem, bostad etc. Begravningsbyrån är en samhällskritisk funktion och det är oerhört viktigt att hämtning och omhändertagande av avliden sker med god etik men också med god hygien. Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 är det viktigt att i tidigt skede tala om för de närstående om de finns med på platsen där vi utför hämtningen att de måste hålla socialt avstånd och att vi inte tar i hand när vi utför hämtningen av den avlidna för att minimera smittorisker både för dem och oss. 
 
7 april
Hur vi hanterar vi ett vanligt spontant kundbesök på byrån eller om kunden ringer och bokar tid för besök: 
För att minimera smittorisk erbjuder vi och förordar som förstahandsalternativ alltid våra kunder ett telefon- eller Skypemöte. Vill byrån och familjen boka in ett besök och vi utrett att ingen smittrisk föreligger, försök iså fall att minimera det till max 3 personer. 
 
3 april
Folkhälsomyndigheten ger ut rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad Covid-19. Rekommendationerna riktar sig till alla som är eller kan vara inblandade i processen kring en avliden person; sjukvård och omsorg, polis, räddningstjänst, berörda aktörer inom övrig kommunal verksamhet, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer
 
3 april
Inrikes transporter av urnor är nu begränsad. SAS upprätthåller samhällskritiska flyglinjer från Arlanda till Kiruna, Luleå, Umeå och Visby. Vår samarbetspartner Jetpak som handhar transporter av urnor arbetar för att ersätta vissa flyglinjer med bilar. 
 
3 april
Förhöjd risk på våra Äldreboenden, Coronaviruset finns nu på en tredjedel av alla äldreboenden i Region Stockholm.  Vi ber därför personalen på våra begravningsbyråer att vara mer försiktiga vid hämtningar på äldreboenden och verkligen fråga att det inte finns någon misstänkt/bekräftad smitta.
1/ Vanlig hämtning - Skyddsrock, handskar
2/ Misstänkt Covid-19 hämtning - Skyddsrock, handskar, ögonskydd och andningsskydd
3/ Bekräftad Covid-19 hämtning - Overall, dubbla handskar, ögonskydd och andningsskydd samt skoskydd.
Detta är både för begravningsentreprenörens och de boendes/äldres säkerhet
30 mars
SBF arbetar fram avbeställningsrutiner för redan planerade begravningar som behöver ändra i sitt upplägg. Vid framflyttad/avbokad begravning har auktoriserade begravningsbyråer rätt att fakturera för dessa utlägg: Kista, urna, kistläggning, transporter, ev. visning, dödsannonser och arbetstid.
För övriga kostnader som förtäring vid minnesstund och blommor gäller att de faktureras efter genomförandet. 
 
29 mars
Folkhälsomyndigheten beslutar om max 50 personer vid sammankomster vilket påverkar begravningsceremonier. 
 
28 mars
SBF:s kansli arbetar febrilt för att få fram skyddsutrustning till begravningsbyråerna. Det är allt från skyddsoveraller, handskar, ansiktsvisir, skoskydd, hand- och ytdesinfektion och går samtidigt ut med riktlinjer för hur dessa ska användas. 
 
27 mars
Regionerna fattar egna beslut huruvida avlidna i Covid-19 ska läggas i bodybag.
 
25 mars
SBF arbetar tillsammans med dagspressen fram kostnadsfria ändringsannonser för de dödsbon som redan annonserat men ser sig tvungna att skjuta upp ceremonin eller göra ändringar i ceremonin.  
 
24 mars
Skatteverket meddelar att de är mer ”generösa” med anstånd gällande bouppteckning. Man kan söka anstånd upp till 6 månader.
 
24 mars
Svenska kyrkan sammanfattar råd till anhöriga gällande begravningen och olika alternativ. https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/till-dig-som-sorjer
 
20 mars
Det är väldigt svårt att få iväg kistor inom Europa just nu. Till Asien och Afrika går det lättare.  Flygbolagen reducerar sina avgångar i snabb takt, vilket gör att i nu nuläget går endast transporter från Arlanda. Det finns inga alternativ från Landvetter längre. Flera flygbolag ( bl a Tukish Airlines ) meddelar att de inte accepterar kistor där dödsorsaken är till följd av Corona virus men bedömning görs från fall till fall. Vissa transporter inom Europa går att lösa med bil.   
18 mars
SBF lanserar livestreamade begravningar och startar utbildning bland byråerna. 
 
18 mars
SBF:s Förbundskongress i maj ställs in och beslutas livesändas över nätet. SBF:s interna utbildningar flyttas fram eller ställs in. Utbildningar via webbinarier fortsätter dock som vanligt.
 
17 mars
Beslut i Nationella beredskapsgruppen att begravningsbyrån ska märka kistor med symbol för droppsmitta då den avlidne är placerad i bodybag och har misstänkt eller konstaterad Covid-19 smitta. 
 
16 mars
Flera länder stänger sina gränser och flygtrafiken begränsas. Detta påverkar utlandstransporter av avlidna, både de som ska hem till Sverige och de som ska gravsättas utomlands. 
 
2 mars
Den Nationella Beredskapsplanen för begravningsverksamheten sätts i verket. Samarbete sker mellan SBF. Fonus och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Beslut om täta avstämningar med Svenska kyrkan, Folkhälsomyndigheten och MSB.
 
28 februari
Varje dag får vi frågor när det Coronaviruset. För oss så kommer inte vi att beröras så mycket då detta är en sjukvårdshuvudmannafråga, men vi kan beröras indirekt. I kontakt med Folkhälsomyndigheten så säger de så här:
"Folkhälsomyndigheten utfärdar inte riktlinjer för omhändertagande av eventuellt avlidna på grund av det nya coronaviruset (2019-nCoV). Vid hantering av avlidna med coronavirusinfektion bör man följa hanteringsförfaranden som gäller för avlidna i motsvarande infektionssjukdomar, dvs, kroppen ska läggas och transporteras i en vätsketät bisättningssäck och de som utför hygienisk förberedelse av kroppen inför begravningen ska använda lämplig personlig skyddsutrustning."