Bröstarvinge tillika god man

Jag är enda bröstarvinge och tillika god man för min far. Har jag rätt att som god man att motta ett gåvobrev innehållande aktier från min far?

En god man har att biträda en person i ekonomiska frågor och bevaka dennes rätt. I åtagandet ingår även att sörja för huvudmannens omvårdnad. Arbetet kan variera, men vanligtvis handlar det om att ordna med betalning av räkningar, se till att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform.
I Ditt fall kompliceras situationen av att Du både är bröstarvinge samt god man, till Din huvudman. Du har ett personligt intresse i den gåva som Din far avser utge, då den skall ställas till Dig. Detta, samtidigt som Du sannolikt biträder honom i övriga ekonomiska frågor. Dock är Du enda bröstarvinge till Din far, vilket gör att gåvan inte skulle leda till något eventuellt förfång för andra bröstarvingar. Eftersom överförmyndaren har till uppgift att bevaka att bland annat godmanskap sköts korrekt, bör du vända Dig till överförmyndarnämnden i den aktuella kommunen för att efterhöra hur de ser på saken.
 

FAQ Type: 
Juridik