Blir vi betalningsansvariga?

Min far är svårt sjuk och vi vet att han inte har lång tid kvar att leva. vårt problem är att han inte har några försäkringar som täcker begravningskostnaderna och inte några bankmedel, bara skulder. hur gör vi? Blir vi barn betalningsansvariga för hans skulder och begravning? Har hört att man inte ärver skulder men vi är oroliga.

För det första är det den avlidnes tillgångar som i första hand ska användas till kostnader som har med begravningen att göra. om det inte finns kontanter eller bankmedel eller väldigt lite sådant kan ni som
barn ansöka om ekonomiskt bistånd. Det görs hos kommunen där er far bor och ni tar kontakt med handläggaren för dödsboanmälan. Om ni beställer en begravning och det saknas täckning för kostnaden hos
den avlidne blir den som beställer begravningen betalningsansvarig. Det är viktigt att känna till. Ta kontakt med kommunen så får ni veta vad som gäller i just er kommun. Begravningsbyrån vet också ofta vilka
beloppsgränser som gäller men det är bara ni som dödsbodelägare som kan begära ekonomisk hjälp. om den avlidne inte äger någon fastighet och inte har tillgångar som täcker kostnaderna så skjuter som
regel kommunen till det som saknas men bara upp till ett visst belopp. De gör sedan en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. En kopia av dödsboanmälan skickas sedan till fordringsägarna. Det är
viktigt när det saknas pengar till alla räkningar i ett dödsbo att inga räkningar betalas förrän begravning och eventuell gravsten är betalda. om man använder dödsboets tillgångar till att betala andra räkningar
före begravningskostnaderna kan man inte begära ekonomiskt bistånd från kommunen för hela summan utan får själv stå för det som saknas. Sköter man detta på rätt sätt så ärver man inte skulder men gör man
betalningar i fel ordning kan man bli betalningsansvarig för begravningen.

FAQ Type: 
Normal