Om Begravningsbyrån Online

I den här tjänsten kan du ordna och beställa begravning på Internet hos en auktoriserad begravningsbyrå på de flesta orter i landet. Du söker antingen på begravningsbyråns namn eller ort. Du kan också söka via vår karta.

Det personliga mötet

En beställning över Internet är en service som inte ersätter det personliga mötet på begravningsbyrån. Det ska ses som ett komplement och en servicefunktion där du kan få en uppfattning om vad olika typer av begravningar kostar och även kan fullfölja en beställning om du så önskar.
Det är också en praktisk och trygg funktion för dig som vill/måste beställa en begravning på distans.
 
 

I trygga händer även online

Beställningen online är inte bindande och du kan alltid ändra dina val i efterhand tillsammans med byrån. Du får alltid en personlig kontakt när du gör en beställning -  du är i trygga händer när du anlitar en auktoriserad begravningsbyrå. 
Du behöver inte fullfölja en beställning utan kan också välja att spara den för dig själv som en planering eller dela den med andra för att senare fullfölja beställningen. 
Om du ställs inför frågor innan eller när du påbörjat en beställning, tveka inte att ringa till begravningsbyrån och få råd. 

Välj bland olika alternativ

För att göra det enkelt har begravningsbyråerna valt ut färdiga, prissatta paket. Här nedan går vi igenom de viktigaste flikarna som du möter när du besöker tjänsten på begravningsbyråns hemsida:
 
• Ceremoni och begravningsform  
• Gravplats och gravsten
• Transporter
• Musik, programkort och minnesstund 
• Dödsannons
• Kista  
• Blommor  
• Minnesalbum  
• Juridik och försäkringsinventering  
• Nedstängning av sociala medier 
 

Dina personuppgifter

För att påbörja ett uppdrag behöver vi vissa grundläggande uppgifter om dig och den avlidne. För allas säkerhet kontrollerar begravningsbyrån riktigheten i beställningen och om det finns något förordnande / nedtecknat önskemål som är förvarat hos någon auktoriserad begravningsbyrå i landet. Inga av uppgifterna kommer att användas för något annat ändamål än att fullfölja uppdraget.
En beställning över nätet är bindande först när det skett en bekräftelse antingen muntligt eller skriftligt. 
Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär att den personliga integriteten värnas och att alla tillämpliga lagar ska efterlevas.
 

Spara och dela en beställning, skicka in en beställning

När du fullföljt kan du välja att:
 
-Spara och skicka in den till begravningsbyrån som en beställning. Begravningsbyrån tar sedan kontakt med dig, i regel samma arbetsdag. Ändringar i efterhand gör du i detta fall i samråd med begravningsbyrån.
-Endast spara den som en planering som du kan dela med andra anhöriga eller spara för dig själv och fullfölja senare. Du kan alltid återvända till din beställning och göra ändringar innan du skickar in den till begravningsbyrån. 
 

Bekräftelse och sammanställning

Efter det att du har skickat in en beställning eller sparat / delat en planering får du upp ett fönster med dels en länk till en PDF som är en sammanställning av din planering. Det finns också en länk som du kan kopiera om du vill återvända till din planering.
Du får också ett mail som bekräftelse.