Tryckt program/agenda

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna behöver inte fundera hur de skall bete sig, utan kan lugnt följa programmet. Fakta såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.

Begravningsbyrån hjälper till med utformningen, liksom med tryckningen.