Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

Där kärlek finns, finns också sorg.

Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung människa som av olika anledningar rycks ifrån oss rasar den normala tillvaron. Det går ofta inte i ord beskriva det man känner och i allt detta skall de praktiska uppgifterna kring själva begravningen genomföras.

Begravningsbyrån är en resurs som har både kunskap och erfarenhet och som kan visa vilka möjligheter som finns. Sedan är det du som anhörig som väljer och formar begravningen som du vill ha den med hänsyn till den döde, familjen, kompisar, skolkamrater m fl. och göra den så personlig du själv vill ha den, naturligtvis inom de ramar, regler som finns och gällande lagstiftning.  Att förlora ett barn pdf