Arv särkullbarn

Du ska upprätta ett testamente där du testamenterar allt till Din fru, utom särkullbarnens rätt till laglott. Om du anger i testamentet att det är med full äganderätt Din fru ärver, så kommer hennes arvingar att även ärva det som hon fått från Dig genom arv. Om Du däremot vill att det hon ärvt efter dig ska tillfalla dina barn när hon avlider så ska du ange det i ditt testamente. Kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente!

FAQ Type: 
Juridik
;