Arv särkullbarn

Jag och min fru har köpt en bostadsrätt som vi äger med hälften var. Jag har två särkullbarn. Vad jag förstår får barnen ut hela sitt arv efter mig om jag dör före min fru? Vi vill säkerställa så att min fru inte behöversälja lägenheten. Hur skriver vi så att mina barn bara får ut sin laglott?

Du ska upprätta ett testamente där du testamenterar allt till Din fru, utom särkullbarnens rätt till laglott. Om du anger i testamentet att det är med full äganderätt Din fru ärver, så kommer hennes arvingar att även ärva det som hon fått från Dig genom arv. Om Du däremot vill att det hon ärvt efter dig ska tillfalla dina barn när hon avlider så ska du ange det i ditt testamente. Kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente!

FAQ Type: 
Juridik